Het is weer tijd om de toeslagen te regelen


Een financiële tegemoetkoming in de uitgaven voor een zorgverzekering wordt zorgtoeslag genoemd. Het is in Nederland vereist een verzekering te hebben voor de ziektekosten bij een zorgverzekeraar. Het is voor de meeste mensen een enorme kostenpost deel te nemen aan het zorgstelsel. De Nederlandse zorgverzekeraars hanteren echte woekertarieven. Ze maken dan ook flinke winsten. In 2013 gemaakte winsten mogen de zorgverzekeraars zelf behouden. De verwachting van de overheid is wel dat de verzekeraar dit op één of andere manier terug laat vloeien naar de klant. Wie elke maand premie betaalt voor een Nederlandse zorgverzekering kan de aanvraag versturen voor zorgtoeslag. Het is echter ook vereist dat aan de aanvullende voorwaarden wordt voldaan. De zorgtoeslag hoogte is afhankelijk van het inkomen dat u heeft. Hoe lager het is, hoe hoger de zorgtoeslag zal zijn. Wie een te hoog jaarinkomen verdiend zal geen zorgtoeslag krijgen.

Huurtoeslag
Een tegemoetkoming in de huurkosten is ook wel bekend als huurtoeslag. Voor het recht op huurtoeslag is het belangrijk dat u woont in een huurhuis. De aanvrager moet hiernaast 18+ zijn, ingeschreven staan op het woonadres en Nederlands zijn of een valide verblijfsvergunning. Het inkomen en spaargeld mag niet te veel zijn. De hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van meerdere factoren zoals het inkomen. U komt in aanmerking voor de toeslag voor huren als aan deze voorwaarden voldaan is.

Toeslagen aanvragen
Het aanvragen van huur- of zorgtoeslag gaat eenvoudig via internet. Voor de aanvraag via internet heeft u wel uw DigiD-code nodig. Per telefoon huur- of zorgtoeslag aanvragen is ook een mogelijkheid. Bij de toeslagen afdeling van de Belastingdienst kan men per telefoon een aanvraag doen. Het is ook een mogelijkheid om telefonisch een aanvraagformulier op te vragen en de toeslag aanvraag schriftelijk te doen. Voor de toeslag aanvraag heeft u de volgende gegevens nodig:


• de aanslag inkomstenbelasting
• uw jaaropgaaf
• bewijs maandelijks inkomen
• de gegevens van uw eventuele toeslagpartner

Een berekening is te maken op de website van de Belastingdienst toeslagen. U krijgt een idee op hoeveel zorg- of huurtoeslag u kunt rekenen door het maken van een berekening. Je kan bij http://www.huurtoeslagberekenen.com/ zelf de terug te krijgen toeslag berekenen.