Juridisch advies bij tekenen arbeidscontract

Wanneer u juridisch advies nodig heeft omtrent een te tekenen arbeidscontract, dan is het verstandig om naar een jurist te gaan zodat hij voor u kan kijken of het contract voor u geen nadelige clausules bevat. U kunt zich in dit geval het beste wenden tot een jurist arbeidsrecht voor juridisch advies.

Welke nadelige clausules zouden er zoal in een arbeidscontract kunnen worden opgenomen? Wat zal het juridisch advies van de jurist dan zijn? In het juridisch advies zal naar voren komen dat over het algemeen het zogenoemde concurrentiebeding vaak voorkomt in arbeidscontracten. Wat is de strekking van een dergelijk beding?

Juridisch advies concurrentiebeding

Een concurrentiebeding regelt de rechtsverhouding omtrent concurrerende activiteiten door de werknemer op het moment als hij uit dienst treedt bij de werkgever. De jurist zal in zijn juridisch advies dienen aan te geven dat dient te worden gekeken naar de periode van het beding. In beginsel is een dergelijk beding niet onredelijk, echter als het om een periode van 10 jaar gaat, dan wel. Bovendien zal in het juridisch advies naar voren moeten komen dat bij een overtreding geen absurd hoge boete dient te worden betaald.

Boetebeding

Wat voor clausules komen nog meer vaak voor die nadelig zijn? In het juridisch advies dient naar voren te komen dat er ook vaak een boetebeding in de arbeidsovereenkomst staat welke over het algemeen de strekking heeft om een boete op te leggen indien de werknemer een bepaalde regel overtreedt, zoals bijvoorbeeld het doorspelen van gevoelige informatie aan een derde.

Juridisch advies van Precise and Wise

Heeft u juridisch advies nodig? Neem dan contact op met Precise and Wise Juristen, zij kunnen u voorzien van scherp juridisch advies.

Ga naar de website: http://www.preciseandwise.nl/

juridisch advies