Overgrote deel facturen nog op papier verzonden


Ondanks dat bedrijven zelf mogen kiezen of ze een factuur digitaal of op papier verzenden, blijkt dat de meerderheid nog aan de traditionele wijze vasthoudt. De meerderheid van de Nederlandse ondernemingen blijkt de rekeningen nog op papier te verzenden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) concludeert dat slechts een derde van de bedrijven haar zakenpartners facturen elektronisch toestuurt.

Het onderzoek wat over het jaar 2012 gaat toont aan dat grote bedrijven vaker de overstap maken naar elektronische facturen dan kleine bedrijven dat doen. Vermoedelijk doen instellingen dit ook minder vaak, want scholen werken vaak nog wel papieren facturen. Ook blijkt dat er verschillen zitten in de sectoren waar de bedrijven in actief zijn.

Ondernemers binnen de ICT, industrie en transportbranche blijken vaker elektronische facturen te versturen dan sectoren zoals ontroerend goed en bouw. Opmerkelijk is dat financiële instellingen ook minder rekeningen dan gemiddeld via de elektronische weg de deur uit doen. Je zou verwachten dat dit soort bedrijven juist aan deze trend mee doen.

E-factuur

Er zijn verschillende manieren om een elektronische factuur te verzenden. De makkelijkste methode is wellicht een e-mail met een PDF-bijlage, wat natuurlijk de factuur is. Het CBS meldt echter dat er een meer efficiënte wijze is namelijk het versturen van een e-factuur. De rekening kan zo automatisch verwerkt worden.


Goed document management kan zeker in de personeelskosten schelen. Het levert ook voordeel op als alle papieren facturen niet meer geprint hoeven te worden. E-facturen worden echter niet vaak ingezet, verklaart het statistiekbureau. Onduidelijk is waarom weinig bedrijven van deze vorm van factureren gebruik maken.

Een gemiddelde onderneming zou slechts vier procent van de rekeningen in de vorm van een e-factuur ontvangen. Hoe meer facturen een bedrijf ontvangt, hoe vaker wel gekozen wordt voor automatisch te verwerken rekeningen.