Executiegeschil juridisch advies

U wendt zich voor juridisch advies tot een juristenkantoor omdat u een detailhandel heffing opgelegd heeft gekregen van een publiekrechtelijk bestuursorgaan. Echter heeft u helemaal geen bedrijf in de detailhandel. Wat zal het juridisch advies van de jurist zijn?

Executiegeschil juridisch advies

In dit geval zal het juridisch advies van een jurist zijn om het bestuursorgaan te wijzen op deze juridische misslag. Echter als het bestuursorgaan bij haar standpunt blijft en overgaat tot het laten betekenen van een dwangbevel en vervolgens overgaat tot executie, wat zal dan het juridisch advies van de jurist zijn?

Kort geding rechtbank

In een dergelijk geval zal de jurist in zijn juridisch advies opnemen dat u een kort geding dient aan te spannen voor de rechtbank wegens een executiegeschil. Op deze wijze kunt u voorkomen dat het bestuursorgaan zal overgaan tot executie van het dwangbevel en daarmee het in beslag nemen van goederen van u.

Juridisch advies nodig?

Heeft u juridisch advies nodig? Neem dan contact op met Precise and Wise Juristen zij zijn gespecialiseerd in executiegeschillen. Het voordeel van de dienstverlening van Precise and Wise Juristen is dat zij voor een betaalbare prijs juridisch advies leveren.

Juridisch advies