Waarom gevels reinigen en onderhouden.

Reinigen is schoonmaken het ontdoen van vuil en andere ongewenste stoffen. Als het om persoonlijke verzorging of om het interieur van uw woning gaat beschouwen we schoonmaken als normaal. Bij gevels van gebouwen is dat niet zo.

Waarom reinigen we gevels?

-Het aanzien van woning of bedrijfspand in stand houden.

-De waarde van het pand in stand houden.

-Vervolgschade van vervuiling voorkomen.

-Sfeer en leefbaarheid van een woonwijk in stand houden.

Vele antwoorden zijn mogelijk dit hangt mede af van persoonlijke inzichten en omgeving.

Er zijn verschillende soorten vervuiling, atmosferische en organische vervuiling. Dit is roet en fijnstof van verkeer en industrie. Organische vervuiling zijn organismen zoals algen en mossen die vooral gedijen in een vochtige omgeving en schaduwrijke plaatsen.

Ook graffiti en witte uitslag op muren bij nieuwbouw zijn een vorm van vervuiling op gevels van gebouwen. Veel graffiti in een woonwijk kan een gevoel van sociale onveiligheid opwekken en is dus niet gewenst.

De materiaaleigenschappen waarop vervuiling zich hecht verschillen ook sterk. Een wat ruw poreus materiaal zal gemakkelijker vervuilen dan een glad materiaal met een dichte structuur.

Bij monumenten wordt er op een andere manier naar gekeken. Een monumentale gevel mag een zekere mate van vergrijzing vertonen omdat dit bij de sfeer van een monument hoort. Maar mag geen verwaarloosde indruk maken en dient men er voor te waken dat algen en mossen geen schade toebrengen.

Het reinigen van gevels is niet altijd zonder risico. Het is bekend dat het te grondig en met te harde straalmiddelen stralen te veel materiaalverlies tot gevolg heeft. Hierbij is men afhankelijk van het vakmanschap van de straler. De instellingen van de machine zoals druk, hoeveelheid water en soort nozzle die gebruikt wordt.

Er zijn drie hoofdgroepen van soorten vervuiling:

-Natuurlijke veroudering verwering.

-Vervuiling door omgeving of menselijk handelen graffiti.

-Afzetting van witte uitslag op nieuw metselwerk.

Bij natuurlijke veroudering is het nog maar de vraag of men moet gaan reinigen? In sommige gevallen beschermd een dergelijke laag de steen voor verdere aantasting. Ook kleurverschillen in natuursteen kunnen bij schoonmaken naar voren komen en is dit misschien niet gewenst.

Atmosferische vervuiling zoals roet, vliegas, fijstof en rubber van autobanden zorgen voor vervuiling. Doordat deze vervuiling door de wind op onze gevels komt ontstaat er plaatselijke vervuiling. Hierdoor ontstaat er een laagje stof dat een voedingsbodem is voor algen en mossen. Deze vervuiling gaat het aanzien van onze woningen en bedrijfspanden bepalen. Het is dus aan te bevelen deze vervuilingen te verwijderen of beter nog te voorkomen. Soms is de vervuiling zo ernstig dat dat een totale renovatie noodzakelijk is.

Vervuilingen als graffiti en witte uitbloei op nieuw metselwerk dienen altijd verwijderd te worden.

De meeste vervuilingen zijn voor een groot deel te voorkomen door preventief te impregneren.(hydrofoberen) De gevel wordt dan waterafstotend gemaakt waardoor er veel minder vervuiling op zal treden. Kijk voor meer informatie ook eens op onze website.