Thuiszorg in de toekomst

De thuiszorg is onderhevig aan veel veranderingen en er wordt snel geroepen dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de zorg. De kans dat de thuiszorg in de toekomst minder goed zal zijn bestaat natuurlijk, maar er hoeven nog geen conclusies getrokken te worden. Per 1 januari zijn de zorgverzekeraars verantwoordelijk geworden voor de thuiszorg. Ouderen en chronisch zieken worden hier de dupe van, gezien de verzekeringsmaatschappijen weinig winst maken op thuiszorg. Wil je meer weten over de thuiszorg? Neem dan contact op met zorginstelling Zuidzorg.

Wat is er per 1 januari 2015 veranderd?

Wat is er nu concreet veranderd? De overheid heeft besloten dat mensen zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen, hiermee willen ze bezuinigen op de zorgkosten. Het budget voor de thuiszorg in per 1 januari in vier wetten verdeeld:

  • Wlz (Wet langdurige zorg)
  • WMO 2015 (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
  • Zvw (Zorgverzekeringswet)
  • Jeugdwet

Wet langdurige zorg

Deze wet is gericht op mensen met een meervoudige, complexere beperking of ziekte. Het gaat dus om mensen die in een traject zitten met langdurige zorg die 24 uur per dag zorg nodig hebben.

Zwaar gehandicapte kinderen en patiënten van de langdurige zorg van de GGZ vallen onder deze wet. De indicatie voor deze zorg wordt gesteld door het CIZ, de overheid is uitvoerende bij deze zorg. Iedereen ouder dan 18 jaar moet een eigen bijdrage betalen voor langdurige zorg, deze wordt geïnd door het CAK.

Wet Maatschappelijke Onderneming

De gemeente is de uitvoerende van de Wet Maatschappelijke Onderneming, sinds dit jaar hebben zij veel extra taken gekregen. De wet is ontstaan rondom de kernwoorden ‘participatie’ en ‘zelfredzaamheid’. Er wordt dus gekeken naar wat de cliënt nog wel kan en hoe het sociale netwerk is. Zorg vanuit de WMO is bijvoorbeeld hulp in huishouding, woningaanpassingen, begeleiding, vervoersvoorzieningen en het ondersteunen van mantelzorgers. In veel gevallen moet er voor deze zorg een eigen bijdrage worden betaald.

Zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet neemt de zorg rondom fysieke beperkingen en ziektes  op zich. Persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling aan huis, intensieve kindzorg en palliatieve zorg vallen onder deze wet. De uitvoerende van deze wet is de zorgverzekeraar en de kosten worden vergoed vanuit het basispakket.

Jeugdwet

De jeugdwet is gericht op jongeren en kinderen onder de 18 jaar, jeugdzorg valt hier nu ook onder. De uitvoerende van deze wet zijn de gemeenten. Zijn er kinderen die intensieve, langdurige zorg nodig hebben? Dan vallen zij onder de Wet langdurige zorg en gelden deze voorwaarden ook voor de zorg van een kind.