Wat te doen bij een ongeval

Wat kun je doen als er een ongeval plaatsvind, of wanneer iemand in je omgeving onwel wordt? In artikel vind je een aantal handige tips en richtlijnen. Wanneer je je hieraan houdt kun je wanneer nodig correct handelen.

Eigen veiligheid voor

Als je op een plaats van een ongeval komt, dan moet je altijd eerst aan je eigen veiligheid denken. Zorg van tevoren dat jou niets kan overkomen. Trek bijvoorbeeld een veiligheidsvest aan als je op straat loopt of blus het vuur als het om een klein brandje gaat.

Schakel de professionele hulpdiensten in

Blijf rustig en analyseer de huidige situatie goed. Op deze manier kun je het slachtoffer het beste helpen. Als je een professionele EHBO cursus gevolgd hebt is EHBO verlenen niet per se moeilijk. Vaak is het veel moeilijker om niets te doen. Als je denkt dat je het slachtoffer niet correct kunt helpen, dan is het vaak slimmer om ook niets te doen of jezelf te beperken tot je eigen mogelijkheden. Controleer bijvoorbeeld of er een AED apparaat in de buurt is en laat iemand de eerste hulp bellen.

Bij het inschakelen van de professionele hulpdiensten moet je goed kunnen vertellen wat er aan de hand is, waar je je bevind, wat voor hulp er nodig is en hoe het slachtoffer eraan toe is.

Stel het slachtoffer gerust

Wanneer een slachtoffer zich in een ongeval bevind, dan is dit vaak een vreemde en zelfs enge situatie. Voor hen is het dus vaak belangrijk dat er iemand bij ze is en dat ze niet alleen zijn. Het is dus fijn als je ze kalmerend toespreekt, naar ze luistert, ze troost en ze gerust stelt door te vertellen dat hulp onderweg is.

Temperatuur

Bij een ongeval zul je vaak zien dat het slachtoffer aan rillen is, wat door een shock of door een probleem met de bloedsomloop kan komen. Daarom is het belangrijk dat je ze goed bedekt met een deken, een jas of met een speciale folie uit een een EHBO doos. Op deze manier wordt onderkoeling van het lichaam vermeden.

Ademhaling

Wanneer iemand buiten bewustzijn is, dan is het belangrijk om eerst op de ademhaling te letten. Ademt het slachtoffer nog? Leg het hoofd rustig naar achteren en til gelijktijdig de kin op, op deze manier maak je de ademwegen vrij. Gaat de borst van het slachtoffer op en neer en kun je waarnemen dat de persoon aan het ademen is, dan is dat weer een probleem minder.

De stabiele zijligging

De stabiele zijligging is de beste actie die je toe kunt passen tot het moment dat er een arts arriveert. Je knielt naast het slachtoffer neer en legt de dichtstbijzijnde arm in een hoek naar boven. Vervolgens neem je de andere arm van het slachtoffer en die leg je er overheen. De hand van de persoon wordt tegen zijn wang aangelegd. Neem daarna het dijbeen wat het verst van je af ligt en trek het slachtoffer naar je toe. Leg het bovenste been zo neer dat het dijbeen in een rechte hoek ten opzichte van de heup ligt. De hals van het slachtoffer wordt lichtjes achterover gelegd en de mond wordt op gelegd, waardoor de ademhaling weer vrij komt.

Tijdens een ongeval op straat zul je vaak zien dat de mensen in de buurt en verbaasd omheen lopen, gezien ze niet weten wat ze moeten doen of wat er aan de hand is. Echter kun jij het slachtoffer in dit geval wel goed helpen wanneer je een EHBO cursus gevolgd hebt!