Ecologisch advies op maat!

Beschermde plant- en diersoorten

Wanneer u een ruimtelijke ingreep wil doen zult u met verschillende dingen rekening moeten houden. De plannen die u heeft voor de ruimtelijke ingreep kunnen namelijk flink in de war gegooid worden door oorzaken van buitenaf. De Flora- en faunawet is een wet die bedreigde plant- en diersoorten beschermt. Door in uw plannen in een vroeg stadium rekening te houden met deze wet kan eventuele vertraging zoveel mogelijk tegengehouden worden. U kan een derde partij aantrekken om een ecologisch advies uit te brengen. De beste partij hiervoor is VanderHelm. VanderHelm is een bedrijf dat ecologisch advies uitbrengt voor verschillende bedrijven. Het ecologisch advies van VanderHelm komt ook van pas wanneer u een ruimtelijke ingreep wilt doen.
Quickscan

VanderHelm begint met een ecologische quickscan. De quickscan zal uitwijzen welke vervolgstappen er nodig zullen zijn om het ecologisch advies uit te brengen. Mocht er in de quickscan zwaardere beschermde soorten worden verwacht, dan is een natuurtoets noodzakelijk.

 

Ecologisch advies

Na het onderzoek volgt het ecologisch advies. Bij een negatief effect zal er met de opdrachtgever gekeken worden welke vervolgacties er nodig zijn om het negatieve effect om te buigen naar een positief effect. Dit zodat u kan doorgaan met de geplande werkzaamheden. Er kunnen mitigerende maatregelen worden ingezet. De mitigerende maatregelen zullen beschreven worden in het mitigatieplan. Wanneer zulke beschermde soorten gevonden worden dat mitigerende maatregelen een negatief effect niet kunnen voorkomen zal een ontheffingsaanvraag noodzakelijk zijn. Bij de ontheffingsaanvraag zal VanderHelm een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet verzorgen. Dit zal uiteindelijk toe dienen een ontheffing te krijgen om toch te mogen bouwen.

 

VanderHelm is gespecialliseerd in alles wat op en in de bodem moet gebeuren. Het aanleggen van riolering, ecologisch advies en ecologisch onderzoek, bodemonderzoek, bodemsanering, milieukundige begeleiding zijn slechts een klein deel van alle werkzaamheden die VanderHelm voor u kan uitvoeren. Neem snel contact op met VanderHelm om een antwoord te krijgen op al uw vragen, en om erachter te komen wat VanderHelm nog meer kan betekenen voor u!