Tandheelkunde zorg niet in basisverzekering

Wie kan zich de tijd nog herinneren dat je geen aparte verzekering nodig had voor tandheelkundige kosten. De kans is groot dat je dit misschien niet kunt, want het is lang geleden. Ook in 2017 zal de tandheelkundige zorg niet in de basisverzekering opgenomen worden.

De tandheelkundige zorg voor iedereen ouder dan achttien jaar valt niet binnen de basisverzekering. Dit was overigens ook al zo toen het oude ziekenfonds bestond. Dit ziekenfonds werd in 2006 ten grave gedragen toen de zorgverzekering of basisverzekering geïntroduceerd werd. Het verschil tussen particulier verzekerden en ziekenfonds verzekerden kwam hiermee te vervallen.

Ziekenfondsverzekering

Iedereen met een inkomen onder een bepaalde loongrens had recht op een ziekenfondsverzekering. De verzekering was ooit bedoeld om een bescherming te bieden tegen zij die een bescherming nodig hadden tegen de hoge kosten wanneer zij te maken zouden krijgen met medische kosten.

De kosten voor medische zorg zijn de afgelopen jaren gestegen. Daar staat tegenover dat de kosten die de verzekerde moet maken om zelf een verzekering te bekostigen, dus de premies en het eigen risico. Juist daarom gingen de afgelopen tijd stemmen op om de kosten voor tandheelkunde op te nemen in de basisverzekering. Echter, de overheid lijkt hier vooralsnog weinig voor te voelen. Wellicht speelt hiermee de historie een rol.

Van oudsher vormde de tandheelkundige zorg een uitzonderingspositie. De tandartsen konden vrij autonoom opereren. Met de introductie van de basisverzekering begonnen er zaken te veranderen. Waar eerder de tandartsen over een redelijk grote vrijheid beschikten, begon de overheid met het meer standaardiseren. Dit geheel tegen de zin van de leden van de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) en De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Zij wilden gewoon de beste zorg bieden, zonder dat de overheid zich al teveel ging bemoeien met zaken.

IJburg

Dat de tandartsen zich misschien wel terecht zorgen maken, blijkt wel uit de cijfers over de toenemende ketenvorming. Steeds meer tandartspraktijken worden volgens het Financieel Dagblad onderdeel van een (landelijke) keten van tandartspraktijken. Dit terwijl andere praktijken er juist alles aan doen om zelfstandig te blijven en met een klein team de beste tandheelkundige zorg te bieden. Bijvoorbeeld Tandartspraktijk IJdent uit IJburg. Al sinds het ontstaan van deze Amsterdamse wijk is deze tandheelkundige praktijk gevestigd aan de Johan Lulofsstraat. Men streeft ernaar om een meer persoonlijke band te krijgen met de inwoners van de wijk die de praktijk bezoeken. Dit lijkt aardig te lukken. Steeds meer mensen weten de weg naar de praktijk te vinden.

Of de tandheelkundige zorg ooit nog terecht zal komen in de basisverzekering valt nog te bezien. Met het oog op de naderende vergrijzing, waar alle plannen toch wel op afgestemd worden, lijkt deze kans niet echt bijzonder groot. De tandheelkundige zorg van ouderen kan immers groter zijn, bijvoorbeeld door complexe medische ingrepen. De toekomst moet echter uitwijzen of tandheelkundige zorg voorgoed een aparte verzekering vereist.