De druk van de prestatiesamenleving

In de huidige maatschappij wordt er veel van de mens verwacht. De druk om te presteren wordt steeds groter. Dit begint al bij de simpele testen op de basisschool die verwachtingen leggen aan het presteren van de kinderen. Dit proces gaat door en ontwikkelt zich gedurende de hele loopbaan.

Door de toenemende verwachtingen van de mens wordt de druk om te presteren steeds groter. Jongeren krijgen het gevoel dat ze meteen de beste keuze moeten maken, omdat er anders tijd wordt verspild. Dit levert keuzestress op en een angst voor falen. Wat als ik een vereerde keuze maak? Wat als het me dit jaar niet meer lukt? Wat als ik niet meteen een goede baan krijg? Al deze vragen leveren stress op. Want, wanneer deze zaken niet gaan zoals ze moeten gaan heb je ‘gefaald’. Volgens Alain de Botton wordt de angst voor tastbare gevolgen van falen verergerd door de onsympathieke houding van de wereld tegenover mislukkelingen en de neiging om de mislukkelingen ‘losers’ te noemen.

Iedereen heeft continu het gevoel om zich te moeten bewijzen tegenover anderen. Maar de kern zit eigenlijk gewoon bij jezelf. Wil je zo hard presteren om dit aan anderen te laten zien? Of doe je het toch voor je eigen geluk? In de huidige maatschappij mist dat laatste stuk misschien een beetje. We zijn te veel bezig met hoe anderen ons zien en vergeten daardoor om te kijken naar wat ons echt gelukkig maakt. Alain de Botton noemt dit de erecode. De erecode houdt in dat wat anderen van ons vinden bepalend is voor wat we van onszelf vinden. Hierdoor worden we steeds verder verwijderd van onze eigen ik. We presteren om de maatschappij tevreden te stellen, in plaats van onze eigen tevredenheid voor op te stellen.

Wanneer we bij keuzes meer ons hart proberen te volgen en minder de wil van de maatschappij, zal de keuzestress minder kunnen worden. Je probeert dan te kiezen waar jouw geluk ligt en niet het geluk van de maatschappij.