Juridisch advies bij dwangbevel

U wendt zich voor juridisch advies tot een jurist omdat de gemeente een dwangbevel tegen u heeft uitgevaardigd. Als u binnen twee weken niet de hondenbelasting van € 200,00 betaald, dan zal de gemeente overgaan tot betekening van het dwangbevel en zal daarna overgaan tot executie van het dwangbevel. Juridisch advies bij dwangbevel Wat zal ...