Belastingdienst en successierechten

De Belastingdienst bepaalt een aantal maanden na het overlijden van een erflater de hoogte van de erfbelasting. Dit wordt gedaan op basis van de erfbelasting die is gedaan door de erfgenamen. Circa drie of vier maanden na overlijden van de erflater ontvangen de erfgenamen een brief met daarin de belastingaangifte. Daarna volgt dus een belastingaanslag. ...