Juridisch advies bij dwangbevel

U wendt zich voor juridisch advies tot een jurist omdat de gemeente een dwangbevel tegen u heeft uitgevaardigd. Als u binnen twee weken niet de hondenbelasting van € 200,00 betaald, dan zal de gemeente overgaan tot betekening van het dwangbevel en zal daarna overgaan tot executie van het dwangbevel. Juridisch advies bij dwangbevel Wat zal ...

Executiegeschil juridisch advies

U wendt zich voor juridisch advies tot een juristenkantoor omdat u een detailhandel heffing opgelegd heeft gekregen van een publiekrechtelijk bestuursorgaan. Echter heeft u helemaal geen bedrijf in de detailhandel. Wat zal het juridisch advies van de jurist zijn? Executiegeschil juridisch advies In dit geval zal het juridisch advies van een jurist zijn om het ...

Juridisch advies bij tekenen arbeidscontract

Wanneer u juridisch advies nodig heeft omtrent een te tekenen arbeidscontract, dan is het verstandig om naar een jurist te gaan zodat hij voor u kan kijken of het contract voor u geen nadelige clausules bevat. U kunt zich in dit geval het beste wenden tot een jurist arbeidsrecht voor juridisch advies. Welke nadelige clausules ...

Juridisch advies kwalitatieve aansprakelijkheid

U wendt zich voor juridisch advies tot een jurist omdat uw hond een andere hond in het bos heeft aangevallen. De andere hond heeft diepe bijtwonden in de nek en oren en is hevig bloedend en met spoed naar de dierenarts gebracht om de wonden te laten bekijken en te hechten. Wat zal het juridisch ...